Luciana Romauli Malau, A.Md.Par

Luciana Romauli Malau, A.Md.Par

Pengalaman yang saya dapatkan selama belajar di Akpar Medan Hotel School (Akpar MHS) membuat saya menjadi pribadi yang mampu mandiri. Pengalaman adalah Guru terbaik. Sekarang saya sudah bekerja di Ozen By Atmosphere, Maldives. Semoga adik-adik bisa menjadikan pengalaman menjadi pelajaran untuk masa depan. Jayalah Akpar MHS…!!!